Estetik

 • Olika ytor

  • Släta.
  • Väv, struktur.

 • Ljusförhållanden

  • Ljusinsläpp.
  • Ljusförhållanden under dygnet.
  • Släpljus.

 • Rummet

  • Användningsområden.
  • Inredningsstil, text.

 • Tolkning

  • Favoritkulörer.
  • Olika färgsättningslinjer.

 • Känsla